top of page

Αγγελικό Ρέικι®

Αγγελικό Ρέικι® 1ος & 2ος Βαθμός

Αυτό το ισχυρό εργαστήριο, φέρνει την ενέργεια του Αγγελικού Βασιλείου του Φωτός που θα σας υποστηρίξει στην προσωπική σας θεραπεία και το πνευματικό σας ταξίδι. Μπορεί να είναι για να βοηθήσετε την οικογένεια και τους φίλους σας ή ένα βήμα στο δρόμο σας για να το μοιραστείτε με άλλους ως επαγγελματίας θεραπευτής ή δάσκαλος. Μπορεί να ανοίξει τα δώρα σας, τα πνευματικά σας ταλέντα ή να αποκαλύψει τον σκοπό της ζωής σας. Είναι δυνατό να αλλάξεις το DNA σας και να ενεργοποιήσει το Φωτεινό σας σώμα. Θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στενά με το Αγγελικό Βασίλειο του Φωτός.

 

Περιεχόμενο

 • Σύντομη ιστορία του Αγγελικού Ρέικι

 • Οι αρχές του καθαρισμού και της αφιέρωσης ενός θεραπευτικού χώρου

 • Ορισμός και κατανόηση της φύσης της Αγγελικής Ενέργειας & του τέλειου Θεϊκού Αρχέτυπου αυτού του σύμπαντος

 • Καθαρισμός & συντονισμός με Αγγελικό Ρέικι πρώτου Βαθμού

 • Καθαρισμός & συντονισμός με Αγγελικό Ρέικι δεύτερου Βαθμού

 • Ενεργοποίηση των συμβόλων από τον Λόρδο Μελχισεδέκ στη γαλαξιακή τους δόνηση

 • Αποδέσμευση οντότητας εάν χρειάζεται

 • Ο Αρχαγγελικός συντονισμός

 • Τέσσερις μέθοδοι θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοθεραπείας και της εξ αποστάσεως

 • Κρύσταλλοι καθαρισμού και ρύθμισης

 • Οι νόμοι της θεραπείας σύμφωνα με τη Θεία Ιεραρχία όπως δόθηκε από τον Ντουάλ Κουλ 

       και αλλα

 

Λεπτομέρειες

Διάρκεια: 3 ημέρες, 19 ώρες,

Ομάδα: 4 έως 8 συμμετέχοντες

Περιλαμβάνει

*  Το εγχειρίδιο "The Angelic Reiki®, The 1st & 2nd Degree Manual"

   σε ηλεκτρονική μορφή

*  Το Master Κρύσταλλο

*  Το Πιστοποιητικό «The Angelic Reiki®, The 1st & 2nd Degree»

*  Χορτοφαγικά γεύματα

Αγγελικό Ρέικι® 3ος & 4ος Βαθμός

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση αυτού του εργαστηρίου είναι να έχετε ολοκληρώσει πρώτα το Αγγελικό Ρέικι ®, 1ου & 2ου Βαθμού.

Ο σκοπός αυτού του πολύ ισχυρού εργαστηρίου είναι να μυήσει τον συμμετέχοντα στην Μάστερ ενέργεια αυτού του συστήματος. Ο συντονισμός στην ενέργεια του Μάστερ είναι πρώτα και κύρια μια προσωπική διαδικασία, που ξεκινά μια συνεχή διαδικασία αυτοκυριαρχίας. Έχετε καθοδηγηθεί εδώ για να λάβετε τα ενεργειακά εργαλεία που σας βοηθούν να αποδεχτείτε τη δική σας Κυριαρχία, αποδεχόμενοι ότι αυτή η εκδηλωμένη πραγματικότητα είναι δική σας δημιουργία. Ανοίγει την πόρτα για να αφήσουμε πίσω κάθε θυματοποίηση και αίσθηση ζωής ως αποτέλεσμα κάποιου εξωτερικού αποτελέσματος.

Αυτό το εργαστήριο είναι ένα δώρο για όποιον θέλει να εντρυφήσει βαθύτερα στο Αγγελικό Βασίλειο. Οι βαθιές, ισχυρές συντονίσεις και θεραπείες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το εργαστήριο παρέχουν ισχυρές, μοναδικές εμπειρίες σε όσους αναζητούν την αλλαγή. Παρέχει τα εργαλεία για να συνενωθείτε με την ενέργεια της Ψυχής σας, να αφυπνίσετε τα πνευματικά σας ταλέντα, να αλλάξετε το DNA σας και να εκπληρώσετε το Ντάρμα σας, τον σκοπό σας στη Γη.

 

Περιεχόμενο

 • Ανασκόπηση της φύσης της Αγγελικής ενέργειας και των Αρχαγγέλων

 • Διαλογισμός γείωσης

 • Αίσθημα διαλογισμού σώματος

 • Καθαρισμός & συντονισμός με Αγγελικό Ρέικι τρίτου Βαθμού

 • Καθαρισμός & συντονισμός με Αγγελικό Ρέικι τέταρτου βαθμού

 • Αποδέσμευση οντότητας εάν χρειάζεται

 • Ενεργοποίηση όλων των συμβόλων στη δόνηση του Συμπαντικού Επιπέδου.

 • Διαλογισμός Κοσμικής Ακτίνας

 • Μάστερ Αρχαγγελική μύηση

 • Τρεις θεραπευτικές ανταλλαγές

 • Η οικογένεια Ψυχής

 • Η χρήση της Θεραπείας μέσω Ματιού

       κι αλλα

Λεπτομέρειες

Διάρκεια: 3 ημέρες, 19 ώρες,

Ομάδα: από 4 έως 8 συμμετέχοντες

Περιλαμβάνει

*  Το εγχειρίδιο "The Angelic Reiki®, The 3rd & 4th Degree Manual"

    σε ηλεκτρονική μορφή

*  Το Πιστοποιητικό «The Angelic Reiki®, The 3rd & 4th Degree»

*  Χορτοφαγικά γεύματα

Επαγγελματικό Αγγελικό Ρέικι®

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση αυτού του εργαστηρίου είναι να έχετε ολοκληρώσει πρώτα το Αγγελικό  Ρέικι®, 3ου & 4ου Βαθμού

Σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να επεκταθεί και να εμβαθύνει στη θεραπευτική διαδικασία και να παράσχει την κατάλληλη υποστήριξη και εκπαίδευση σε επαγγελματίες θεραπευτές του Αγγελικού Ρέικι®.

Σε αυτό το εργαστήριο καλύπτουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία θεραπείας και την Αγγελική Θεραπευτική Τέχνη. Τα θέματα που έχουν καλυφθεί στις προηγούμενες τάξεις, σε αυτό το εργαστήριο εξηγούνται τώρα σε βαθύτερο επίπεδο. Καλύπτονται επίσης επιπρόσθετα, θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και σχετικά του κώδικα δεοντολογίας μαζί με πρακτικά θέματα διαχείρισης και μάρκετινγκ, προκειμένου να υποστηριχθούν, να βοηθηθούν και να εξοπλιστούν οι επαγγελματίες ώστε να προσφέρουν αυτή την εκπληκτική ενέργεια με επαγγελματικό τρόπο.

Περιεχόμενο

 • Καθαρισμός & συντονισμός με Αγγελικό Ρέικι® τέταρτου βαθμού

 • Αποδέσμευση οντότητας εάν χρειάζεται

 • Μάστερ Αρχαγγελική μύηση

 • Δύο νέες θεραπευτικές μέθοδοι: αιθερικό σώμα & σφαιρική θεραπεία

 • Μαγνητική θεραπεία & θεραπεία Ακτινοβολίας

 • Κατανόηση της διαδικασίας θανάτου και της έννοιας του θανάτου,

 • Θεραπεία στο θάνατο

 • Η φύση της νόσου

 • Η θεραπευτική συνεδρία

 • Νομοθεσία & ασφάλιση

 • Πρακτικά θέματα διαχείρισης & μάρκετινγκ

 • Κώδικας ηθικής

 • Διαρκής επαγγελματική εξέλιξη

 • Καθοδήγηση και επίβλεψη

       και άλλα

Λεπτομέρειες

Διάρκεια: 3 ημέρες, 24 ώρες

Ομάδα: από 4 έως 8 συμμετέχοντες

 

Περιλαμβάνει

*  Το εγχειρίδιο «The Angelic Reiki®, Professional Practitioner’s     

    Manual» σε ηλεκτρονική μορφή

*  Το Πιστοποιητικό «The Angelic Reiki®, Professional Practitioner’s       

    Degree»

*  Χορτοφαγικά γεύματα

Στείλτε μου εμαίλ για να ενημερωθείτε για τις επόμενες ημερομηνιες

bottom of page